PGT: Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021)
Ngày đăng: 12:10:21 29-03-2018 -- Lượt xem: 2951

Chuẩn y bổ sung nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

 

 
 
 

Số  77/QĐ/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Quảng Nam, ngày   29 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y bổ sung nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN

huyện Duy Xuyên_Nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

 

 

 

       

BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

          -Căn cứ điều 38 chương VII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-Căn cứ điều 3 chương I Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ của Ban thường trực Ban Trị Sự;

-Căn cứ quyết định số 603/QĐ/HĐTS ngày 09/11/2017 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017-2022;

-Căn cứ Công văn số 205/UBND-NV ngày 13/3/2018 của UBND huyện Duy Xuyên và tờ trình số 28/TTr/BTS ngày 23/01/2018 của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y bổ sung nhân sự Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ VIII (2016-2021), gồm:

 

STT

Đạo hiệu/

Tên thường dùng

Năm sinh

Chức vụ

01

Sô Thích nữ Tịnh Giới

(Nguyễn Thị Thanh)

1975

Ủy viên Ban Trị Sự

02

Cư sĩ Nhuận Thắng Bảo

(Trần Văn Tuấn)

1960

Ủy viên Ban Trị Sự

03

Cư sĩ Đồng Hòa

(Nguyễn Văn Đạo)

1971

Ủy viên Ban Trị Sự

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Điều 3: Chánh Thư ký Ban Trị Sự, Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên, các vị có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-Như điều 3 "để thi hành"

-BDV, UBMTTQVN, BTG, CA tỉnh;

-UBND, UBMTTQVN,

  PNV, CA huyện Duy Xuyên;

-Lưu VP

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

 

 

Hoà thượng Thích Thiện Thành

Các tin đã đăng:
Trang 123456
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)