PGT: THÔNG BÁO thăm và làm việc với Phật giáo huyện Núi Thành và Tp. Tam Kỳ
Ngày đăng: 13:18:35 18-12-2017 -- Lượt xem: 2429

Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thăm, làm việc với Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) để nắm bắt tình hình hoạt động công tác Phật sự tại các đơn vị huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số 43/TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Quảng Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thăm, làm việc với

Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị, thành phố

 

 

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2017-2022) của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam và biên bản phiên họp ngày 13/11/2017 của Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thăm, làm việc với Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) để nắm bắt tình hình hoạt động công tác Phật sự tại các đơn vị huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh và trao đổi một số công tác Phật sự trong thời gian đến, theo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự như sau: 

1. Thành phần mời dự:

-Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, đại diện các Ban trực thuộc có liên quan.

-Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện mời: Thành viên Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện; Phòng Nội vụ, Ban Dân vận, UBMTTQ, Công an huyện, thị xã, thành phố.

2. Thời gian: Ngày 10/11/Đinh Dậu (27/12/2017)

09 giờ 00: Ban Trị Sự GHPGVN huyện Núi Thành

14 giờ 00: Ban Trị Sự GHPGVN tp Tam Kỳ

3. Địa điểm: Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố.

4. Nội dung: Để buổi làm việc có kết quả, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh đề nghị Ban Trị Sự GHPGVN huyện chuẩn bị các nội dung sau:

+Lập danh sách Tự viện, danh sách Tăng-Ni, số lượng tín đồ trong địa bàn.

+Tổng hợp, báo cáo tình hình tu học sinh hoạt của địa phương hiện nay và định hướng Phật sự cho những năm đến.

 

+ Về việc thành lập các cơ sở mới trực thuộc giáo hội và công tác xây dựng tại địa phương.

+ Ý kiến đề xuất tại địa phương.

 

Để buổi làm việc có kết quả tốt đẹp, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh đề nghị Quý ban triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

-HT Trưởng Ban (b/c)

-Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị, thành phố

- Phòng Nội vụ, Ban Dân vận, UBMTTQ, Công an huyện, thị xã, thành phố

-Lưu VP

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

KT/TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ

 

 

 

 

Đại đức Thích Viên Trừng

Các tin đã đăng:
Trang 1234
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này