PGT: Thông báo gửi báo cáo tổng kết năm 2017
Ngày đăng: 16:32:57 15-12-2017 -- Lượt xem: 2065

Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam sẽ được tổ chức vào đầu Quý I năm 2018.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số:  42  /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Quảng Nam, ngày  14  tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v gửi báo cáo công tác Phật sự năm 2017

 
 

 

Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam sẽ được tổ chức vào đầu Quý I năm 2018.

Để có cơ sở số liệu đầy đủ và chính xác công tác Phật sự của Quý Ban, Ngành cấp tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh kính đề nghị Quý Ban, Ngành gửi bản báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2017 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 về văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh (Chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ) và file điện tử qua email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com.

+Thời gian gửi bản báo cáo: Chậm nhất là ngày 10 tháng 01 năm 2018. Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh không tập hợp thành tích Phật sự đối với các báo cáo gửi không đúng thời gian quy định.

Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Ngành cấp tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố hoan hỷ gửi báo cáo về Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh theo nội dung thông báo trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu VP

 

 

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

KT/ TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ

 

 

 

Đại đức Thích Viên Trừng

 

Các tin đã đăng:
Trang 12345
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)