Nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hội An nhiệm kỳ IX (2016-2021)
Ngày đăng: 23:03:43 26-11-2017 -- Lượt xem: 1876

Chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hội An nhiệm kỳ IX (2016-2021), gồm 26 thành viên do Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hội An nhiệm kỳ IX (2016-2021)

(Theo Quyết định số 389/QĐ/BTS ngày 26/11/2016)

A. CHỨNG MINH:

Hòa thượng Thích Hạnh Niệm  - Hòa thượng Thích Như Phẩm

Thượng tọa Thích Đồng Nguyện - Thượng tọa Thích Hạnh Hoa

Thượng tọa Thích Đồng Mẫn

 

          B. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

Chức vụ

Đạo hiệu/ Tên thường dùng

01

Trưởng ban

Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn

02

Phó Trưởng ban trực

Đại đức Thích Thông Lưu

03

Phó Trưởng ban

Đại đức Thích Đồng Phước

04

Phó Trưởng ban

Đại đức Thích Giác Nhẫn

05

Chánh Thư ký

Cư sĩ Trần Văn Tuyến

06

Phó Thư ký

Cư sĩ Nguyễn Hữu Kớ

07

Phó Thư ký

Cư sĩ Nguyễn Thị Thùy Hương

08

Thủ quỹ

Sư cô Thích nữ Hạnh Thiện

09

Ủy viên thường trực

Ni sư Thích nữ Giải Thiện

C. TRƯỞNG CÁC BAN TRỰC THUỘC BAN TRỊ SỰ:

STT

Chức vụ

Đạo hiệu/ Tên thường dùng

10

Trưởng Ban Tăng sự

Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn (kiêm)

11

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

Đại đức Thích Giác Nhẫn (kiêm)

12

Trưởng Ban Hướng dẫn

Đại đức Thích Vân Hòa

13

Trưởng Ban Hoằng pháp

Đại đức Thích Đồng Phước (kiêm)

14

Trưởng Ban Nghi lễ

Đại đức Thích Hạnh Minh

15

Trưởng Ban Văn hóa

Đại đức Thích Thông Lưu (kiêm)

16

Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh

Sư cô Thích nữ Hạnh Như

17

Trưởng Ban Từ thiện Xã hội

Sư cô Thích nữ Hạnh Bình

18

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

Cư sĩ Lê Có

19

Trưởng Ban Pháp chế

Đại đức Thích Đồng Pháp

20

Trưởng ban Kiểm soát

Thượng tọa Thích Như Tường

21

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

Đại đức Thích Thông Từ

D. CÁC ỦY VIÊN:

STT

Chức vụ

Đạo hiệu/ Tên thường dùng

22

Ủy viên Ban Trị Sự

Đại đức Thích Thông Quang

23

Ủy viên Ban Trị Sự

Sư cô Thích nữ Bảo Đài

24

Ủy viên Ban Trị Sự

Sư cô Thích nữ Nguyệt Liên

25

Ủy viên Ban Trị Sự

Sư cô Thích nữ Hạnh Nhân

26

Ủy viên Ban Trị Sự

Cư sĩ Trần Văn Cư

27

Ủy viên Ban Trị Sự

Cư sĩ Nguyễn Tưởng

28

Ủy viên Ban Trị Sự

Cư sĩ Nguyễn Thị Vân

29

Ủy viên Ban Trị Sự

Cư sĩ Lê An

30

Ủy viên Ban Trị Sự

Cư sĩ Vương Quốc Anh

 

Các tin đã đăng:
Trang 12
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)